Yönetim Kurulu Yönetim Sistemi (YKYS)

Yönetim kurullarının düzenli olarak (tüzük yada yönetmelik kapsamında) bir araya gelmeleri ve gündeme ilişkin konuları görüşerek kararların alınması hem hukuki bir zorunluluk hem de işletmeler için önemli bir gerekliliktir.  Yeni Türk Ticaret Kanunun ile birlikte elektronik ortamda yönetim kurulu ve genel kurulların yapılabileceği de kabul edilmektedir. Günümüzde Covid-19 salgınının tüm dünyası etkisi altına alması, fiziki olarak bir araya gelme güçlükleri, teknolojik gelişmelerin hızla seyretmesi neticesinde Yönetim Kurulu Yönetim Sistemi (YKYS) yazılımı hazırlanmıştır.

Geliştirilen yazılım saydesinde tüm toplantı süreçleri elektronik ortamda işletilmektedir. Toplantı öncesinde gündeme ilişkin farklı birim ve kullanıcılar tarafından önerilecek gündem içeriğinin Yönetim Kurulu Yönetim Sistemi (YKYS) yazılımı üzerinden alınarak, ilgili birim (Yönetim kurulu sekreteryaları, Genel Müdürlük gibi) tarafından ön değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu alanda tüm gündem önerileri kayıt altına alınarak, gündeme alınsın ya da alınmasın Yönetim Kurulu Yönetim Sistemi (YKYS) yazılımı üzerinden saklanmaktadır. Gündem önerisi yapan birim ya da kişilerde yapmış oldukları önerilerin göndeme alınıp alınmadığını da elektronik ortamda takip edebileceklerdir.

Gündeme alınan tüm öneriler, toplantı takvimi, yeri ve saatine göre Yönetim Kurulu üyelerine (Genel kurul üyeleri de olabilir) Yönetim Kurulu Yönetim Sistemi (YKYS) yazılımı üzerinden iletilecektir. Yönetim Kurulu Yönetim Sistemi (YKYS) yazılımını kullanmaya yetkili kullanıcılara gündem sunularak, kendi oturumları için görüş ve öneri yazabilecekleri bir alan sağlanacaktır. 

Yönetim Kurulu Yönetim Sistemi (YKYS) yazılımı da toplantı saatine 10 dakika kala tüm kullanıcılara bilgilendirme yaparak, toplantı katılım durumlarını (varsa vekilleri) bilgilendirecektir. Toplantı katılım durumunun yeterli olması durumunda, gündem tüm üyelerin işlem yapabileceği bir yapıda işletilebilecektir. Toplantı katılım durumunun yeterli olmaması durumunda ise yeterli çoğunluğun olmaması sebebiyle toplantı kapatılacaktır.

Yönetim kurulu üyeleri her bir maddeyi bağımsız olarak gündeme alıp, değerlendirebilmektedir. Bir gündem maddesinin incelenmesi, ertelenmesi ya da başka bir gündeme kadar bekletilmesi de Yönetim Kurulu takdiri ile Yönetim Kurulu Yönetim Sistemi (YKYS) Yazılımı üzerinden sağlanabilecektir. Gündeme ilişkin alınacak kararlara onay ve şerh de düşülebilecektir. Yönetim Kurulu Yönetim Sistemi (YKYS) yazılımının e-imza kullanımı ile tüm kararlar elektronik ortamda üretilebilmektedir.

Detaylı bilgi ve sunum için lütfen bizimle iletişime geçiniz…

Hukuki Dayanaklar:

  1. Resmî Gazete Tarihi: 28.08.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28395 yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelikanonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların düzenlemektedir. anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları, genel kurullara elektronik ortamda katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneğini, oyun hak sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasının esaslarını, Elektronik Genel Kurul Sisteminin işleyiş esaslarını ve bu sistemin katılımcılarının yükümlülüklerini kapsar.
  2. Resmî Gazete Tarihi: 29.08.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28396 yayınlanan "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" yayınlarak yürülüğe girmiştir. Bu tebliğin ilk maddesinde elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdürler kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi ilkeleri belirlenerek, toplantıların ne şekilde yapılabileceği de deyatlı olarak anlatılmıştır. Tebliğ, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Foto Galeri